Vështrime

Çfarë duhet bërë pas rezultateve të fundit të PISA-s?

Sistemi arsimor i Kosovës është i vjetërsuar. Parakushtet për një përmirësim të dukshëm janë: ndërtimi i infrastrukturës shkollore miqësore për fëmijët, rritja e cilësisë së mësimdhënies, zbatimi i aktiviteteve që nxisin kreativitetin, angazhimin praktik dhe teknikat e të mësuarit. Në shumicën e shkollave, fëmijët mësojnë të përsërisin atë që u thuhet ta bëjnë. Ata shpesh nuk mund të shprehin lirisht zërin. Në vend që të ushqejnë aftësitë natyrore të kureshtjes, imagjinatës dhe kreativitetit, shkollat tona i pengojnë ato. A ka shpresë për përmirësimin e sistemit arsimor në Kosovë? Po, ka shpresë nëse lidershipi ynë politik është i fokusuar në këtë interes jetik kombëtar.

Organizata për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik (OECD) me seli në Paris ka publikuar së fundmi raportin PISA 1 (Programi për Vlerësimin Ndërkombëtar të Studentëve) 2022, i cili bazohet në performancën e studentëve në testet e standardizuara në matematikë, lexim dhe shkencë. Testet kryhen çdo tre vjet me grupe prej pesëmbëdhjetë vjeçarësh në vende të botës.

Këtë vit Kosova ka marrë pjesë për herë të parë dhe në mesin e 80 vendeve është renditur në vendin e 74. Ky rezultat ka tronditur dukshëm opinionin publik kosovar.