Vështrime

Omniprezenca e dialogut

Një mënyrë për të lexuar raportin për anëtarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës është të thuhet se raporti ka formuluar njëmbëdhjetë rekomandime për Kosovën. Një lexim tjetër do të ishte që janë tri rekomandime. Ndërsa një lexim krejt tjetër do të ishte që në fakt është vetëm një rekomandim. Ai që kokëfortësisht nuk ndryshon

Këtë javë u publikua raporti i shumëpritur i ekspertëve të pavarur të Këshillit të Evropës. Qëllimi i raportit është që të ndihmojë Këshillin e Evropës në kuadër të procesit të tij vendimmarrës sa i përket shqyrtimit të anëtarësimit të Kosovës në kuadër të këtij institucioni.

Raporti ofron mendimin e pavarur dhe profesional të përmbushjes së standardeve të Këshillit të Evropës nga ana e Kosovës në katër fusha të veçanta: korniza kushtetuese, demokracia, sundimi i ligjit dhe të drejtat e njeriut.