Vështrime

Të parët në mesin e të dobëtëve

Nëse ky trend i reformave evropiane të këtyre gjashtë vjetëve vazhdon, atëherë do të jemi në një situatë të çuditshme ku dy vende të para të cilat do të janë gati për anëtarësim në BE do të janë Shqipëria dhe Kosova. Jo sepse Shqipëria dhe Kosova po tregojnë elan të jashtëzakonshëm për reforma, por sepse katër vende të tjera janë duke treguar performancë jashtëzakonisht të dobët. Me fjalë të tjera, momentalisht Kosova dhe Shqipëria janë më të mirat në mesin e më të dobëtëve

Tani kur kemi pasur kohë që të lexojmë pakon e fundit të zgjerimit të BE-së për vendet e Ballkanit Perëndimor, është koha e duhur për të nënvizuar disa nga gjetjet kryesore.

E para sa i përket terminologjisë. Për kohë të gjatë jemi mësuar që në procesin e zgjerimit të përdorim shprehjen “gjashtë vende”, duke iu referuar gjashtë vendeve të Ballkanit Perëndimor. Historikisht ato kanë qenë të vetmit kandidatë për anëtarësim në BE. Vende të tjera sikur Turqia, Ukraina, Moldavia etj., janë konsideruar si vende, e ardhmja e të cilave brenda BE-së është e paqartë. Nga ky vit në fjalorin e zgjerimit të BE-së hyn një term i ri: dhjetësha aspiruese. Nga sot janë dhjetë vende të barabarta që aspirojnë të anëtarësohen në BE dhe si të tilla katër vende të reja do të janë konkurrente politike me gjashtë vende të rajonit tonë.