Vështrime

Brohoritje për punën hibride

Pandemia e COVID-19 ishte e tmerrshme për të gjithë. Por si çdo krizë, ajo na mësoi disa mësime të vlefshme dhe përshpejtoi inovacionin në sektorë të caktuar. Puna në distancë dhe hibride janë e mira e një tragjedie të zgjatur. Ne duhet të kapemi pas saj

New Haven – Nuk ka mungesë hiperbole në debatin nëse kompanitë duhet të kërkojnë një rikthim të plotë në vendin e punës. Sipas Ken Griffinit të Citadelit, fondi mbrojtës i detyrohet shumës së tij rekord prej 16 miliardë dollarësh vitin e kaluar, pranisë me kohë të plotë të stafit në zyrë. Por shenjat e tilla injorojnë të gjitha përfitimet që puna në distancë u ofron punëdhënësve, punonjësve dhe ekonomisë më gjerësisht.

Mohuesit e hedhin poshtë preferencën e punonjësve për punën në distancë si një manifestim të së drejtës ose "largimit të qetë" (duke bërë minimumin për të mbetur i punësuar). Por ky gjykim i menjëhershëm është shumë i papërpunuar. Një studim i fundit nga laboratori Opportunity Insights i ekonomistit të Universitetit të Harvardit, Raj Chetty, vlerëson se ka rreth 2.6 milionë njerëz në Shtetet e Bashkuara që duhet të punojnë, por nuk punojnë. Në një kohë kur shumë punëdhënës nuk mund të plotësojnë vendet e lira të punës, ofrimi i fleksibilitetit më të madh rrit numrin e aplikantëve dhe kontribuon në norma më të larta të mbajtjes, duke lehtësuar presionin për punësimin.