Vështrime

Një skicë e thjeshtë 10-pikëshe paqeje për Ballkanin Perëndimor

Në vitin e luftës, kur është e qartë se ende nuk jetojmë në paqe, ja një skicë për këtë dhjetëvjetësh të paqes në Ballkan Perëndimor

Në vitin e luftës, kur është e qartë se ende nuk jetojmë në paqe, ja një skicë për këtë dhjetëvjetësh të paqes në Ballkan Perëndimor

Në javën e fundit të vitit 2022 Ballkani Perëndimor sërish prodhon rrëfime për konflikte të papërfunduara dhe për ato që pritet të ndodhin. Nuk do të hyj në shpjegim as përse, as prej kur, as kush është përgjegjës. Fakti se kjo po ndodh 21 vjet pas luftës së fundit (Maqedonia e Veriut), 23 vjet pas ndërhyrjes historike në Evropë (Kosovë dhe Serbi) dhe 28 vjet pas gjenocidit të parë në Evropë pas Luftës së Dytë Botërore (Bosnjë- Hercegovinë) flet vetë se ka sa të duash rrugë konflikti e lufte, por se ende nuk është gjendur rruga e paqes. Dhe në hiperprodhimin e skenarëve për njërën apo tjetrën zgjidhje (si të hiqen barrikadat, si të zgjidhet ngërçi kushtetues në këtë apo atë shtet, si të zhbllokohet vetoja etnike...) ja një skicë (ndoshta) e thjeshtë dhjetëpikëshe për paqen për tërë rajonin e Ballkanit Perëndimor.

 1. Gjashtë vendet e Ballkanit Perëndimor (WB6) do të jenë (më 2028) pjesë të Tregut unik evropian, me të drejta të barabarta aksesi në katër liritë evropiane. Ato do të barazohen me të drejtat që gëzojnë sot vendet joanëtare të BE-së, Norvegjia, Zvicra e Islanda. Kjo do të thotë se punëtori kosovar, djathi serb, programeri i Maqedonisë së Veriut dhe banka e Malit të Zi do të kenë akses të barabartë në tregun e Evropës.