Vështrime

Gjeopolitika në fshatin tonë

Lufta ka gjasë të na e fikë poçin në odë gjatë këtij dimri të gjatë që na pret. Por, përgjigjja ndaj luftës mund të na i ndryshojë jetët. Si?

Lufta ka gjasë të na e fikë poçin në odë gjatë këtij dimri të gjatë që na pret. Por, përgjigjja ndaj luftës mund të na i ndryshojë jetët. Si?

1.

Është gati sport kombëtar i periferive të ngjarjeve botërore - një fshat, një kafehane e lagjes, një bankë parku ku mblidhen rregullisht pensionistët, berberhania - të bëjnë analizë gjeopolitike, e të vlerësojnë ngjarjet e mëdha botërore, duke përmendur emrat e liderëve dhe deklaratat e tyre - të vërteta a të supozuara, të mirëkuptuara apo keqinterpretuara - si të ishin njerëz të asaj lagjeje.