Vështrime

Vetëpërjashtimi rus prej Evropës

Për herë të parë pas vitit 2008, Ballkani Perëndimor mund të zhvillojë negociatat për përmbylljen e konflikteve pa nevojën e pranisë së diplomacisë ruse. Çka mund të sjellë një zhvillim i këtillë?

Për herë të parë pas vitit 2008, Ballkani Perëndimor mund të zhvillojë negociatat për përmbylljen e konflikteve pa nevojën e pranisë së diplomacisë ruse. Çka mund të sjellë një zhvillim i këtillë?

1.

Lufta e V. Putinit kundër Ukrainës ka bërë që Rusia ta përjashtojë veten prej Evropës, në pothuajse të gjitha dimensionet e pranisë së saj si shtet. Pra, prej 24 shkurtit të këtij viti ka filluar një tërheqje e madhe e Rusisë dhe e nevojës për Rusinë prej kontinentit evropian, në së paku tri dimensione ku Rusia e ka konsideruar të nevojshme e në pajtim me arkitekturën e pas-Luftës së Dytë Botërore. Shtatë muaj pas agresionit tashmë eksplicit të Rusisë kundër Ukrainës, Evropa është duke dhënë indikatorët e një kontinenti me aranzhime të tjera kurdo që të përfundojë kjo luftë. Në ato aranzhime siguria e kontinentit evropian nuk do të varet nga kërcënimi strategjik i Rusisë (dhe fuqia negociatore që rrjedh prej tij), gazi rus nuk do të jetë armë që mund të përdoret kundër ekonomive të BE-së dhe potenciali i shantazhit me drithëra mund ta godasë Evropën tërthorazi, duke e bërë më të uritur kontinentin afrikan e duke nxitur më shumë emigracion, por hambarët evropianë do të jenë të plotë.