Vështrime

Vend i drejtësisë së munguar

Pa dënime ekzemplare maksimale, mbështetur në ligj, kuptohet, pa një ndërrim rrënjësor mendësie te policia e gjyqësia, për ta luftuar po atë mendësi primitive te kryerësit e këtyre veprave penale, ky vend do të jetë i drejtësisë së munguar

Pa dënime ekzemplare maksimale, mbështetur në ligj, kuptohet, pa një ndërrim rrënjësor mendësie te policia e gjyqësia, për ta luftuar po atë mendësi primitive te kryerësit e këtyre veprave penale, ky vend do të jetë i drejtësisë së munguar

 

Një protestë e jashtëzakonshme ndodhi në Prishtinë gjatë javës së shkuar. Vështirë e parashikueshme që të gjithë ata njerëz do të mblidheshin për të protestuar për rastin e vajzës 11-vjeçare, e cila u dhunua nga pesë meshkuj, prej tyre një i mitur.