Vështrime

Financimi publik për prodhuesit bujqësorë është rritur. Përse nuk po rritet prodhimi?

Keqmenaxhimi dhe politikat e gabuara kanë bërë që qindra miliona euro të ndara për bujqësinë të mos e arrijnë efektin e synuar për rritjen e prodhimit

Si vend në zhvillim, me popullsi e cila në shumicë jeton në vende rurale, me papunësi të lartë dhe me deficit të lartë tregtar, investimet në bujqësi nga institucionet e Kosovës janë parë edhe si mjet për rritjen e punësimit dhe uljen e varësisë nga importi.

Për këtë qëllim Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural (MBPZHR) dhe komunat për çdo vit ndajnë miliona euro në grante dhe subvencione për bujqit. Në vitin 2021, Instituti GAP ka publikuar dy raporte të cilat matin ndikimin e subvencioneve dhe granteve në prodhimin bujqësor. Sipas këtyre raporteve, nga viti 2015 deri në vitin 2021, MBPZHR ka ndarë 211.7 milionë euro subvencionim për drithëra, vreshta, blegtori dhe shpesëri. Për të njëjtën periudhë, MBPZHR ka ndarë edhe 133.8 milionë euro në grante.