Vështrime

Kriza energjetike, dimri dhe Kosova

Kriza energjetike, dimri dhe Kosova

Nga fillimi i nëntorit 2022 deri në fund të marsit 2023, në bazë të analizës së të dhënave të periudhës së njëjtë të sezonit të kaluar, Republika e Kosovës do të ketë për çdo orë një mungesë të energjisë elektrike mesatarisht prej 221 MWh dhe madje në rastin më optimist. Për të siguruar furnizim stabil me energji elektrike, kjo mungesë duhet të mbulohet me import

Të gjithë dridhemi kur e kujtojmë furnizimin me energji elektrike gjatë dhjetorit dhe janarit të kaluar. Si rrjedhojë e rënies së njëpasnjëshme të blloqeve të termocentraleve vendore, furnizimi me energji elektrike u përkeqësua tej mase me ndërprerje duke zgjatur me orë të tëra. Institucionet përgjegjëse u munduan të zbusin gjendjen duke importuar energjinë. Fatkeqësisht, çmimet e importeve të energjisë elektrike në tregjet ndërkombëtare kishin arritur majat e tyre, duke bërë që kostoja e importeve të arrinte shifra alarmante dhe të papërballueshme për xhepin kosovar. Për shembull, Kosova ka importuar energji elektrike edhe me një çmim prej 620 eurosh për megavat orë (MWh) apo 62 cent për kilovat orë (KWh), duke çuar në shpenzime të importit prej afër gjysmë milioni euro vetëm për një orë. Sa për të informuar publikun, qytetarët e Republikës së Kosovës paguajnë mesatarisht 7-8 centë për KWh duke i përfshirë të gjitha tarifat. Për më tepër, vlera e importeve tejkaloi shumën prej 27 milionë eurosh vetëm për një javë në fund të vitit 2021. Në figurën poshtë i kemi paraqitur importet dhe eksportet javore të energjisë elektrike. Kur jemi tek çmimi i energjisë së importuar duhet cekur se Kosova e përdor si vlerë referente çmimin e energjisë elektrike të përcaktuar në bursën energjetike të Hungarisë (HUPX).

Image