Vështrime

Të vërtetat dhe teoritë konspirative mbi Gjykatën Speciale

Çdo debat për raportin e Dick Marty-it në Kosovë dhe Shqipëri duhet të përfshijë edhe debatin për raportin pasues të prokurorit amerikan Clint Williamson, i cili është relevant dhe vendimtar për themelimin e Gjykatës Speciale, ngase mandati i Williamsonit ka qenë të dëshmojë nëse akuzat e ngritura nga Marty mjaftojnë për krijimin e një Gjykate Speciale. Williamson e ka pohuar këtë përmes raportit të tij - madje me gjuhë brutalisht të ngjashme si Dick Marty. Një kronologji me fakte.

Çdo debat për raportin e Dick Marty-it në Kosovë dhe Shqipëri duhet të përfshijë edhe debatin për raportin pasues të prokurorit amerikan Clint Williamson, i cili është relevant dhe vendimtar për themelimin e Gjykatës Speciale, ngase mandati i Williamsonit ka qenë të dëshmojë nëse akuzat e ngritura nga Marty mjaftojnë për krijimin e një Gjykate Speciale. Williamson e ka pohuar këtë përmes raportit të tij - madje me gjuhë brutalisht të ngjashme si Dick Marty. Një kronologji me fakte.

Raporti i shkruar nga Dick Marty mbi dhunën ndaj pakicave në Kosovë nga protagonistë të UÇK-së nuk ka qenë raport relevant për trajtim juridik, sepse nuk është shkruar për një institucion juridik, por politik si Këshilli i Europës. Raporti i Dick Marty-it është bërë relevant për drejtësinë vetëm pasi në pjesën më të madhe është konfirmuar nga hetimet që i ka zhvilluar prokurori amerikan Clint Williamson. Pra, pa emërimin e Williamsonit në postin e kryeprokurorit hetues (Chief Prosecutor of the EU Special Investigative Task Force), raporti i Dick Marty-it do të ishte pluhrosur në sirtarët e Këshillit të Europës. Kjo është e vërteta.

Raporti i Williamsonit i ka krijuar rrethanat për themelimin e Gjykatës Speciale dhe ngritjen e aktakuzave. Williamson ka qenë aktiv gjatë kohës kur president i SHBA-ve ka qenë Barack Obama dhe nënpresident Joe Biden. Sa i përket «tregtisë me organe»: akuza e Dick Marty-it është brutale, senzacionaliste dhe e bazuar më shumë në thashetheme se sa në fakte relevante për gjykatë. Por, e vërteta tjetër po aq brutale është se Clint Williamson argumenton si Dick Marty. Duhet vetëm të lexohet raporti i Williamsonit i datës 29 korrik 2014. Williamson shkruan se ka «indikacione bindëse» se ka ekzistuar praktika e «tregtisë me organe (...) në një shkallë shumë të limituar». (Në anglisht: «There are compelling indications that this practice did occur on a very limited scale and that a small number of individuals were killed for the purpose of extracting and trafficking their organs»).