Vështrime

Afrohet kriza stagflacioniste e borxhit

Shumica e analistëve të tregut duket që mendojnë se bankat qendrore do të mbeten të ashpra, por unë nuk jam aq i sigurt. Kam argumentuar se ata përfundimisht do të zhduken dhe do të pranojnë inflacion më të lartë – i ndjekur nga stagflacioni – sapo një ulje e vështirë të bëhet e pashmangshme, sepse do të shqetësohen për dëmin e një recesioni dhe një kurth borxhi, për shkak të grumbullimit të tepruar të privatëve dhe detyrimeve publike me norma të ulëta interesi

Perspektiva globale financiare dhe ekonomike për vitin e ardhshëm është përkeqësuar me shpejtësi muajt e fundit, me politikëbërësit, investitorët dhe familjet që tani pyesin se sa duhet t’i rishikojnë pritshmëritë e tyre dhe për sa kohë. Kjo varet nga përgjigjet e gjashtë pyetjeve.

Së pari, rritja e inflacionit në shumicën e ekonomive të përparuara do të jetë e përkohshme apo më e vazhdueshme? Ky debat është ndezur nga viti i kaluar, por tani ai është zgjidhur kryesisht: “Ekipi Këmbëngulës” fitoi dhe “Ekipi Kalimtar” – i cili më parë përfshinte shumicën e bankave qendrore dhe autoriteteve fiskale – duhet të pranojë se ka gabuar.