Vështrime

Mesazhet nga botët e tjera

1.

Dy porosi Viber nga bota e të vdekurve, një fjalim shumicë i një taksisti dhe një vërejtje nga Zelanda e Re për Kosovën dhe botën

1.

Është porosia e parë telefonike që më vjen në mëngjesin e nisjes për në aeroport, rrugës prej Prishtinës për në New York.