Vështrime

Pesë mësime (të fshehta) lindore

U bë tashmë muaji i dytë që kriza e tanishme në Ukrainë është bërë temë globale diskutimi dhe në vëmendje të opinionit ndërkombëtar. Përgjatë kësaj kohe, po përvidhen konstatime që më shumë sesa Ukrainën shpjegojnë formën e krijimit të opinionit publik, një ndeshje e përhershme dhe garë narracionesh. Ja disa mësime që mund të hyjnë në punë.

Kriza e Ukrainës mund ta riaktualizojë një pyetje të thjeshtë që nuk do prajtur së përsërituri: si mund të merren BE-ja dhe NATO-ja në mënyrë të bashkuar në krizën e Ukrainës, nëse nuk mund të përbashkohen rreth një vendimi shumë herë më të lehtë, ai që njohja e pavarësisë së Kosovës është pjesë thelbësore e arkitekturës së sigurisë evropiane?

U bë tashmë muaji i dytë që kriza e tanishme në Ukrainë është bërë temë globale diskutimi dhe në vëmendje të opinionit ndërkombëtar. Përgjatë kësaj kohe, po përvidhen konstatime që më shumë sesa Ukrainën shpjegojnë formën e krijimit të opinionit publik, një ndeshje e përhershme dhe garë narracionesh. Ja disa mësime që mund të hyjnë në punë.

1. Rusia do të hyjë në Ukrainë...