Vështrime

Kufijtë dhe gjëra të tjera

1.

Binjakët me një vit dallim, dy vjet dhe tri vaksina, lartësia e një rrethrrotullimi dhe kotësia e një politike të BE-së

1.

E ruajta si rrëfimin e parë të vitit.