Vështrime

Si po del shëndeti prej lëvozhgës së urimit

1.

Kosova po e mbyll vitin me numrat më të mirë të mbrojtjes nga COVID-i në Evropë. A mund të mendojë në mënyrë më ambicioze për mbrojtje nga ndotja e prodhimit të energjisë dhe për sistemin e sigurimit shëndetësor?

1.

Afrohet fundi i vitit e me të edhe pyetja që do të rritet për aq sa kalon çdo ditë, se çka po na pret vitin e ardhshëm. Dhe, ndonëse do të rriten me ditë, ndërsa i afrohemi vitit të ri, konturat e analizës se çka janë çështjet kryesore tashmë e kam të qartë se një gjë është e sigurt, shëndeti do të jetë çështje parësore. Jo si në urimin tradicional - që na brof kur të kujtohemi për një të afërt që ka kaluar një sëmundje apo ka pësuar nga ajo - “shëndetin ta kemi, kjo është kryesorja”. Pra, jo si një çështje që e marrim të mirëqenë se jemi të shëndoshë - me përjashtim kur sëmuremi ne apo dikush tjetër, por si një çështje shumë më afër nesh. Në vitin e ri do të bëhen dy vjet që po jetojmë në gjendje latente sëmundjeje, pra kemi praninë globale të virusit dhe kemi përpjekje herë të suksesshme e herë jo, herë kolektive e herë individuale që të mbetemi të shëndoshë.