Vështrime

Të mbash hapin me çmimet

Nga muaji korrik i këtij viti çmimet e konsumit kanë shkuar duke u ngritur. Muaji tetor pritet të jetë me rritjen më të madhe të çmimeve, por për këtë duhet pritur të dhënat e Agjencisë së Statistikave të Kosovës. Të dhënat e ASK-së për çmimet janë të dhënat të cilat përditësohen më së shpeshti, duke publikuar të dhëna mjaft të detajuara në baza mujore, për dallim nga të dhënat në fusha të tjera që nuk publikohen me vite.

Qeveria duhet të shmangë vendimet me efekte të përhershme si reagim ndaj një zhvillimi të përkohshëm

Nga muaji korrik i këtij viti çmimet e konsumit kanë shkuar duke u ngritur. Muaji tetor pritet të jetë me rritjen më të madhe të çmimeve, por për këtë duhet pritur të dhënat e Agjencisë së Statistikave të Kosovës. Të dhënat e ASK-së për çmimet janë të dhënat të cilat përditësohen më së shpeshti, duke publikuar të dhëna mjaft të detajuara në baza mujore, për dallim nga të dhënat në fusha të tjera që nuk publikohen me vite.

Ngritja e çmimeve gjatë 2021-tës pritet të jetë më e larta që nga viti 2012. Deri në fund të shtatorit çmimet janë rritur mesatarisht për 2.34%. Rritja më e lartë e çmimeve e regjistruar ndonjëherë në Kosovë ka qenë në vitin 2011, ku çmimet u rritën për 7.4%.