Vështrime

Gjyveçi ballkanik jo në tavë, por në BE

Kosovës i mbetet që të vazhdojë me kryerjen e detyrave të shtëpisë dhe vetëforcimim e shtetit, ekonomisë, shëndetësisë, arsimit, të drejtave të pakicave, jo për hir të bashkësisë evropiane dhe kushteve të saj, por për hir të vetes dhe qytetarëve të saj. Eventualisht edhe bisedimet me Serbinë duhet ta marrin një epilog. Ai do të duhej të ishte një bisedim ndërmjet të barabartëve deri në njohjet reciproke me të gjitha garancitë për mbrojtjen e të drejtave të pakicave në të dyja shtetet

Kosovës i mbetet që të vazhdojë me kryerjen e detyrave të shtëpisë dhe vetëforcimim e shtetit, ekonomisë, shëndetësisë, arsimit, të drejtave të pakicave, jo për hir të bashkësisë evropiane dhe kushteve të saj, por për hir të vetes dhe qytetarëve të saj. Eventualisht edhe bisedimet me Serbinë duhet ta marrin një epilog. Ai do të duhej të ishte një bisedim ndërmjet të barabartëve deri në njohjet reciproke me të gjitha garancitë për mbrojtjen e të drejtave të pakicave në të dyja shtetet

Tetori i vitit 2021 në Angli sjell kujtimet e fëmijërisë nga vitet e hershme të të ‘80-ve kur në të ashtuquajturën Jugosllavi mbretëronte një krizë për derivatet e naftës. Kriza e shkaktuar në Angli e ka një tjetër origjinë. Rezerva të derivateve të naftës ka në sasi të mjaftueshme, mirëpo ajo që është e mangët janë shoferët e cisternave, të cilat furnizojnë pompat e benzinës.

E gjithë kjo problematikë e shkaktuar nga BREXIT-i dhe kthimi i shoferëve të shumtë në shtetet e tyre të origjinës në kuadër të BE-së. Qeveria britanike së fundmi ofroi një program atraktiv me viza 3-mujore për atraktimin e shoferëve të kategorisë HGV nga shtetet e bashkësisë evropiane, gjithashtu, me pagesë atraktive. Përgjigjja të cilën e mori Qeveria britanike nga këta shoferë ishte "jo ju faleminderit nuk jemi të interesuar që ne të punojmë e që në fund ju anglezët të kënaqeni për festat e krishtlindjes!".