Vështrime

Hocus Pocus AUKUS

Këtyre ditëve i pamë edhe qytetarët e shumtë serbë të Kosovës duke pritur në radhë për t’i marrë targat e tyre të reja RKS. Do të thotë dalëngadalë po e kuptojnë se ky shtet e ka përnjëmend. Kështu fillon të thyhet miti se Serbia e ka nën kontroll Kosovën dhe se shteti i Kosovës na qenka një shtet i rrejshëm fantom. Kështu ngadalë fillon të zbresë realiteti mbi tokë dhe ky do të duhej të ishte edhe momenti kur Qeveria e Kosovës do të duhej të gjente mënyra për të vazhduar me integrimin e qytetarëve serbë të Kosovës

Këtyre ditëve i pamë edhe qytetarët e shumtë serbë të Kosovës duke pritur në radhë për t’i marrë targat e tyre të reja RKS. Do të thotë dalëngadalë po e kuptojnë se ky shtet e ka përnjëmend. Kështu fillon të thyhet miti se Serbia e ka nën kontroll Kosovën dhe se shteti i Kosovës na qenka një shtet i rrejshëm fantom. Kështu ngadalë fillon të zbresë realiteti mbi tokë dhe ky do të duhej të ishte edhe momenti kur Qeveria e Kosovës do të duhej të gjente mënyra për të vazhduar me integrimin e qytetarëve serbë të Kosovës

Sado që të flitet në lidhje me raportet ndërmjet Serbisë dhe Kosovës, aty asnjëherë nuk teprohet nëse bazohemi në të kaluarën jo të largët dhe në vazhdimësinë e roleve të protagonistëve të njëjtë qysh nga koha e luftës 1998-1999. Mirëpo kur them të flitet mbi këto raporte mendoj duke e shtjelluar këtë temë pa ia bërë argatin dreqit dhe duke mos e harruar aq lehtë qoftë të kaluarën, qoftë marrëveshjet e nënshkruara dhe zotimet e marra ndërkombëtare.

Zbatimi i reciprocitetit mbi targat e automjeteve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë ka qenë një vendim i duhur i Qeverisë, edhe pse i vonuar, dhe do të duhej që një vendim i tillë të merrej nga Qeveria po atë moment kur pala tjetër nënshkruese e marrëveshjes nuk e ka aplikuar atë.