Vështrime

Ekonomisë i duhet revolucioni klimatik

Ekonomisë i duhet revolucioni klimatik

Askund nuk janë më të dukshme kufizimet e mendimit ekonomik neoklasik - ADN-ja e ekonomisë siç mësohet dhe praktikohet aktualisht - sesa përballë krizës klimatike. Ani pse ekzistojnë ide dhe modele të reja, ortodoksia e vjetër mbetet e ngulitur thellë. Ndryshimi nuk mund të vijë me shpejtësi.

Në sfondin e këtij këndvështrimi tradicional, deklaratat e fundit nga Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë nuk janë asgjë revolucionare. Të dy institucionet tani kanë ardhur në përfundim se veprimet ambicioze të klimës çojnë në rritje më të lartë dhe në më shumë vende pune edhe në periudhën e afërt

Askund nuk janë më të dukshme kufizimet e mendimit ekonomik neoklasik - ADN-ja e ekonomisë siç mësohet dhe praktikohet aktualisht - sesa përballë krizës klimatike. Ani pse ekzistojnë ide dhe modele të reja, ortodoksia e vjetër mbetet e ngulitur thellë. Ndryshimi nuk mund të vijë me shpejtësi.

Disiplina e ekonomisë nuk ka arritur të kuptojë krizën e klimës - lëre më të sigurojë zgjidhje efektive të politikave për të - sepse shumica e ekonomistëve priren t'i ndajnë problemet në pjesë të vogla, që menaxhohen më lehtë. Njerëzit racionalë, zakonisht flasin dhe mendojnë në margjina. Ajo që ka rëndësi nuk është mesatarja ose tërësia e veprimeve të dikujt, por hapi tjetër, i peshuar nga alternativat e menjëhershme.