Vështrime

Tekno-feudalizmi po e merr përsipër

Kështu mbaron kapitalizmi: jo me zhurmë revolucionare, por me pëshpëritje evolucionare. Ashtu siç feudalizmi u zhvendos gradualisht, krejt tinëzisht, derisa një ditë pjesa më e madhe e marrëdhënieve njerëzore u bë e bazuar në treg dhe u çrrënjos, po kështu edhe kapitalizmi sot është duke u rrënuar nga një model i ri ekonomik: tekno-feudalizmi.

Derisa kapitalizmi mund të marrë fund me një pëshpëritje, krisma mund të pasojë shumë shpejt. Nëse ata që ndodhen në kahun pranues të eksploatimit tekno-feudal dhe ata të pabarazisë mendjempirëse nuk e gjejnë një zë kolektiv, krisma do të jetë goxha e bujshme

Kështu mbaron kapitalizmi: jo me zhurmë revolucionare, por me pëshpëritje evolucionare. Ashtu siç feudalizmi u zhvendos gradualisht, krejt tinëzisht, derisa një ditë pjesa më e madhe e marrëdhënieve njerëzore u bë e bazuar në treg dhe u çrrënjos, po kështu edhe kapitalizmi sot është duke u rrënuar nga një model i ri ekonomik: tekno-feudalizmi.

Ky është një pretendim i madh që vjen pas shumë parashikimeve të parakohshme për rrënimin e kapitalizmit, veçmas nga e majta. Por kësaj radhe mund të jetë goxha i vërtetë.