Vështrime

Vëzhgimi i mjellmave të gjelbra

Një komponent i politikës klimatike është zbulimi i detyrueshëm i emetimeve të CO2-shit dhe korniza për harmonizimin e këtyre zbulimeve globalisht, me qëllim që të zbatimit të standardeve minimale universale. Kjo ide veçse ka fituar vrull dhe mund të konkretizohet edhe më shumë pas samitit klimatik të Kombeve të Bashkuara (COP26) në nëntor. Transparenca është esenciale për të gjithë pjesëmarrësit e tregut. Është detyrë e institucioneve përgjegjëse për stabilitetin financiar që të garantojnë që mjellmat e gjelbra të mos shndërrohen në të zeza

Një komponent i politikës klimatike është zbulimi i detyrueshëm i emetimeve të CO2-shit dhe korniza për harmonizimin e këtyre zbulimeve globalisht, me qëllim që të zbatimit të standardeve minimale universale. Kjo ide veçse ka fituar vrull dhe mund të konkretizohet edhe më shumë pas samitit klimatik të Kombeve të Bashkuara (COP26) në nëntor. Transparenca është esenciale për të gjithë pjesëmarrësit e tregut. Është detyrë e institucioneve përgjegjëse për stabilitetin financiar që të garantojnë që mjellmat e gjelbra të mos shndërrohen në të zeza

Eksperti i statistikave, Nassim Nicholas Taleb, e kishte sajuar termin “mjellma e zezë” për t’i përshkruar ngjarjet e pamundshme dhe vështirë të parashikueshme që mund të kenë ndikim masiv në ekonomi. Autorët e një raporti të fundit tani e kanë përfshirë në taksonominë e financave frazën “mjellmat e gjelbra”: ngjarje këto të shkaktuara nga ndryshimet klimatike dhe përhumbja e biodiversitetit.

Aparenca e mjellmave të gjelbra është pa diskutim më e parashikueshme sesa ajo e mjellmave të zeza, meqë ndryshimet klimatike i bëjnë ato të pashmangshme. Por, nuk ekziston ndonjë krahasim historik që do të na ndihmonte për të kuptuar se si rreziqet klimatike dhe ekonomike, si ciklonet, zjarret në pyje, thatësitë dhe vërshimet, mund të ndikojnë në sistemin bankar, industrinë e sigurimeve apo cilindo aktivitet tjetër ekonomik.