Vështrime

Politika e Kinës me tre fëmijë nuk do të ndihmojë

Përveç rritjes së kufirit të natalitetit, politikëbërësit kinezë kanë pranuar se duhet të ulet edhe kostoja për strehim dhe të ofrohen subvencione për arsimim. Por, këto propozime mbeten të cunguara, ngase përnjëmend nuk ekzistojnë zgjidhje të thjeshta. Politikëbërësit kinezë duhet të jenë të kujdesshëm karshi aspekteve ekonomike të trendëve demografikë të vendit, bashkë me ndasinë e saj rurale-urbane – si dhe të shmangin përkeqësimin e një problemi edhe ashtu të vështirë

Në përpjekje për ta adresuar plakjen e shpejtë të popullatës, Kina veçse ka njoftuar se do t’ua lejojë të gjitha familjeve të kenë deri në tre fëmijë. Vendimi është marrë në kohën e shpalosjes së të dhënave të reja që tregojnë se shkalla kineze e natalitetit më 2020 ishte vetëm 1.3 për një grua, shifër kjo e ngjashme me atë të Japonisë (1.36 më 2019) dhe theksueshëm më e ulët se ajo e Shteteve të Bashkuara të Amerikës (1.7).

Por shkalla skajshmërisht e ulët e natalitetit është vetëm njëra pjesë e problemit demografik të Kinës. Çështja e dytë është vetë numri i madh i popullatës së saj të moshuar.