Vështrime

Loja me kontekstin e negociatave

Është mirë të përkujtohet që janë tri kontekste të padiskutueshme brenda të cilave ka ndodhur pavarësimi i Kosovës dhe jashtë të cilave Kosova nuk është dashur të pranonte të dilte

Është mirë të përkujtohet që janë tri kontekste të padiskutueshme brenda të cilave ka ndodhur pavarësimi i Kosovës dhe jashtë të cilave Kosova nuk është dashur të pranonte të dilte

Duket se Qeveria e re do të përballet me presion ndërkombëtar për të rifilluar procesin e ndërprerë të bisedimeve me Serbinë në Bruksel. Qeveria e Kosovës e ka bërë të qartë që dialogu me Serbinë nuk është prioritet. Serbia si në vazhdimësi ka dhënë sinjale kontradiktore. Në njërën anë duket qartë që objektivi i Serbisë është shtyrja në pafundësi e së pashmangshmes, njohjes formale të pavarësisë së Kosovës, kurse në anën tjetër presidenti serb duket sikur kërkon më shumë presion nga Perëndimi për ta njohur Kosovën. Vuçiq vazhdimisht i flet popullit të vet për “presionin enorm” nga shtete të fuqishme, presion i cili në fakt nuk po duket.

Kosova në dekadën e shkuar ka qenë shumë e ngathët në menaxhimin e trekëndëshit Kosovë-Perëndim-Serbi. Vazhdimisht ka qenë e cenuar nga sjelljet e Serbisë, por nuk ka arritur që këtë ta transmetojë. Serbia ka kapitalizuar mjaft mirë këto vite të ngathtësisë kosovare, duke përshpejtuar procesin e vet integrues dhe duke përmirësuar imazhin e vet në Perëndim, si palë e gatshme për dialog. Ka arritur të eliminojë të gjitha kostot që asocohen me sjelljen e saj destruktuve, jo duke u përmirësuar, por duke luajtur me kontekstin e raporteve me Kosovën.