Vështrime

Nëna e të gjitha lajmeve

Në adresimin e ndryshimeve klimatike “fitorja” e ngadaltë është e njëjta gjë sikurse humbja. E kemi vetëm një shans për ta përmirësuar këtë problem, para se të shndërrohet në një kërcënim ekzistencial dhe derisa të mos mbyllet shpejt dritarja e mundësisë për veprim.

Kemi nevojë që sa më shumë liderë të kuptojnë urgjencën e krizës dhe mundësitë e ofruara nga kalimi në energjinë e pastër. Gazetaria efikase klimatike është një mjet qenësor për ta mundësuar të kuptuarit e kësaj. Kriza klimatike është dhe duhet të mbesë lajm balline

Në adresimin e ndryshimeve klimatike “fitorja” e ngadaltë është e njëjta gjë sikurse humbja. E kemi vetëm një shans për ta përmirësuar këtë problem, para se të shndërrohet në një kërcënim ekzistencial dhe derisa të mos mbyllet shpejt dritarja e mundësisë për veprim.

Përveç të qenët e ndjeshme karshi kohës, çështja e ndryshimeve klimatike i shumëfishon të gjitha krizat e tjera me të cilat përballemi, nisur prej pandemisë së koronavirusit e deri te pabarazia globale. Adresimi i urgjencës së saj është mënyrë e qartë, e bazuar në fakte dhe e përgjegjshme, andaj dhe është bërë esenciale. Pa raportimin dhe analizimin e përpiktë, të saktë dhe gjithëpërfshirës të problemit, votuesit nuk do ta kuptojnë atë, e lëre më që të kërkojnë zgjidhje prej politikëbërësve, të cilët mund t’i mobilizojnë burimet e nevojshme për luftimin e tij.