Vështrime

Prioritetet e politikës së jashtme të Kosovës

Pas një periudhe relativisht të gjatë të një keqkoordinimi të diplomacisë kosovare, posaçërisht mes MPJ-së, Presidencës, Kuvendit dhe Qeverisë, tashmë është koha që të kemi një konsolidim të saj. Hartimi i një politike gjithëpërfshirëse ku rol të veçantë do të luajë procesi integrues i vendit në BE, NATO, por edhe në institucionet dhe organizatat e tjera ndërkombëtare, evropiane dhe rajonale, është më se i mirëseardhur.

Pas një periudhe relativisht të gjatë të një keqkoordinimi të diplomacisë kosovare, posaçërisht mes MPJ-së, Presidencës, Kuvendit dhe Qeverisë, tashmë është koha që të kemi një konsolidim të saj. Hartimi i një politike gjithëpërfshirëse ku rol të veçantë do të luajë procesi integrues i vendit në BE, NATO, por edhe në institucionet dhe organizatat e tjera ndërkombëtare, evropiane dhe rajonale, është më se i mirëseardhur.

Politika e jashtme e vendit ka nevojë për një rishikim funksional dhe koordinim shumë të ngushtë me partnerët strategjikë dhe euroatlantikë të Kosovës, me të cilët duhet gjetur një gjuhë të përbashkët rreth prioriteteve të politikës së jashtme të Kosovës, por edhe rreth vazhdimit të dialogut mes Kosovës dhe Serbisë, ku qëndrimet e Kosovës do të merreshin parasysh me seriozitetin më të madh, ku brengat, kërkesat dhe nevojat e Kosovës do të respektoheshin, por edhe ku Kosova do të tregonte një maturi të lartë dhe do të ishte e gatshme për të gjetur një zgjidhje që nuk e cenon integritetin territorial, e as nuk e rrezikon funksionimin institucional në tërë territorin e Kosovës.