Vështrime

Një skicë: dhjetë sugjerime Qeverisë së re për dialogun

Dhjetë vjet pas fillimit të “dialogut” mes Kosovës dhe Serbisë, Qeveria e re e Kosovës sërish ballafaqohet me këtë çështje, madje si të mos kishin kaluar dhjetë vjet. Ja një skicë prej dhjetë sugjerimesh që mund të shërbejnë si përkujtues për punë të mëtejme në Qeveri, opozitë e ekspertë të shoqërisë civile.

Sikur të mos kishin kaluar dhjetë vjet, Kosova me Qeveri të re sërish ballafaqohet me “dialogun”. Ja disa pika për debat.

Dhjetë vjet pas fillimit të “dialogut” mes Kosovës dhe Serbisë, Qeveria e re e Kosovës sërish ballafaqohet me këtë çështje, madje si të mos kishin kaluar dhjetë vjet. Ja një skicë prej dhjetë sugjerimesh që mund të shërbejnë si përkujtues për punë të mëtejme në Qeveri, opozitë e ekspertë të shoqërisë civile.

1. Pamjaftueshmëria: