Vështrime

Homologimi: marrëveshja që u kushtoi qytetarëve dhjetëra miliona euro

Tri faqe kontratë. Dy nënshkrime. Një dekadë monopol. Dhjetëra miliona euro të hyra. Ky është një historik i shkurtër i homologimit të automjeteve në Kosovë. Pa hapur procedurë konkurrimi, më 22 shtator 2008, atëherë Ministria e Transportit dhe Post-Telekomunikacionit nënshkroi marrëveshje mirëkuptimi për homologimin e automjeteve të importuara. Kompanisë private “Eurolab” iu dha ekskluzivitet operimi nga viti 2009 e tutje. Në emër të Ministrisë kontratën e nënshkroi ish-ministri Fatmir Limaj.

Marrëveshja e mirëkuptimit, e cila doli të jetë më e fuqishme sesa Kushtetuta, ligjet dhe institucionet

Tri faqe kontratë. Dy nënshkrime. Një dekadë monopol. Dhjetëra miliona euro të hyra. Ky është një historik i shkurtër i homologimit të automjeteve në Kosovë. Pa hapur procedurë konkurrimi, më 22 shtator 2008, atëherë Ministria e Transportit dhe Post-Telekomunikacionit nënshkroi marrëveshje mirëkuptimi për homologimin e automjeteve të importuara. Kompanisë private “Eurolab” iu dha ekskluzivitet operimi nga viti 2009 e tutje. Në emër të Ministrisë kontratën e nënshkroi ish-ministri Fatmir Limaj.

Kompanisë iu la një afat prej pesë muajsh që të sigurojë një hapësirë adekuate, të blejë pajisjet dhe të përgatisë stafin. Pra, përveç që nuk kishte proces konkurrence, shteti po i krijonte hapësirë një biznesi, i cili nuk i plotësonte kushtet bazike për kryerjen e homologimit.