Vështrime

Mungesa e letrës në shtetin prej letre

Mungesa e shërbimeve bazike nga shteti, nga certifikata e lindjes e deri te vaksina kundër Covid-19

Mungesa e shërbimeve bazike nga shteti, nga certifikata e lindjes e deri te vaksina kundër Covid-19

Tashmë është bërë rutinë që shteti të mos mund të sigurojë shërbimet bazike për qytetarët. Për disa muaj, në fillim të vitit 2019, komunat e Kosovës u përballën me mungesë të letrës për lëshimin e certifikatave të lindjes. Sipas një raporti të Institutit GAP, mesatarisht brenda një viti komunat lëshojnë 1.6 milionë dokumente të gjendjes civile, 43% prej të cilave janë certifikata të lindjes. Por institucionet nuk arrijnë të kryejnë me rregull procedurat e prokurimit dhe qytetarëve u lëshohen certifikata në letër të thjeshtë, të cilat nuk pranohen nga institucionet ndërkombëtare, siç është rasti i aplikimit për viza.