Vështrime

Serbët boshnjakëve në Kosovë ua bënë atë që boshnjakët ua bënë kroatëve në Bosnjë

Gjatë dhjetë vjetëve dialog në Bruksel, përfaqësuesit e Serbisë deklaronin se ata po bëjnë dialog “me përfaqësues të shqiptarëve të Kosovës” dhe bazoheshin në emër “të të gjithë joshqiptarëve në Kosovë e Metohi”.

Kosovës i duhet reformë e sistemit zgjedhor, sidomos për zgjedhjen e deputetëve të pakicave

Gjatë dhjetë vjetëve dialog në Bruksel, përfaqësuesit e Serbisë deklaronin se ata po bëjnë dialog “me përfaqësues të shqiptarëve të Kosovës” dhe bazoheshin në emër “të të gjithë joshqiptarëve në Kosovë e Metohi”.

Fushata e fundit zgjedhore në Kosovë, dhe rezultatet për të cilat përflitet se kanë dalë nga to në zgjedhjen e 20 deputetëve të komuniteteve joshumicë, mund të jenë edhe një hap i suksesshëm i Serbisë që të rrisë ndikimin e saj në Kosovë.