Vështrime

Ligji për financimin e partive politike mbeti “peng” në Kuvendin e Kosovës

Ndër vite kemi qenë dëshmitarë që shumica e partive politike shpenzojmë më shumë fonde sesa u ndahen atyre nga buxheti i Kosovës çdo vit, mjete të cilat arrijnë në më shumë se 4 milionë euro dhe bazohen në përfaqësimin e numrit të vendeve të fituara në Kuvend për një mandat. Se partitë politike nuk gëzojnë transparencë dhe menaxhim të duhur financiar, u vërtetua edhe nga gjetjet e auditimit të raporteve financiare të partive politike, që u realizua për herë të fundit në vitin 2017.

Thirrja për auditorë u hap dy herë gjatë vitit 2018, por Komisioni për Mbikëqyrje të Financave Publike në Kuvendin e Kosovës nuk arriti të përzgjedhë një të tillë, sepse munguan oferta nga kompanitë që ofrojnë këtë shërbim. E për këtë u tha se arsyeja kryesore ishte buxheti i vogël i alokuar për këtë aktivitet.