Vështrime

Etika e prioritizimit në vaksinimin kundër COVID-19

Tani që vaksinat kundër COVID-19 kanë filluar të shpërndahen, politikëbërësit janë duke u ballafaquar me pyetjen se si t’i distribuojnë ato më shpejt dhe në mënyrë të barabartë. Është arritur dakordimi i gjithmbarshëm se punëtorët shëndetësorë duhet të vaksinohen të parët, shkaku se duhet që t’ua shpëtojnë jetët të sëmurëve nga virusi. Por, vendimi se kush duhet të vaksinohet më pas ka nxitur debat të konsiderueshëm.

Në mungesë të dëshmisë më të individualizuar, raca përdoret si një indikator i rrezikut nga virusi. Parimi udhëzues nuk është se pjesëtarët e grupeve të ndryshme racore dhe etnike duhet të vaksinohen sipas numrave proporcionalë me hisenë e tyre në komunitet, si tërësi. Kjo gjë nuk është etnikisht domethënëse. Qëllimi është që të shpëtohen më shumë jetë dhe ky do të duhej të ishte shqetësimi ynë parësor

Tani që vaksinat kundër COVID-19 kanë filluar të shpërndahen, politikëbërësit janë duke u ballafaquar me pyetjen se si t’i distribuojnë ato më shpejt dhe në mënyrë të barabartë. Është arritur dakordimi i gjithmbarshëm se punëtorët shëndetësorë duhet të vaksinohen të parët, shkaku se duhet që t’ua shpëtojnë jetët të sëmurëve nga virusi. Por, vendimi se kush duhet të vaksinohet më pas ka nxitur debat të konsiderueshëm.

Një fakt relevant është se personat mbi moshën 65-vjeçare kanë shkallë më të lartë të rrezikut nga vdekja prej COVID-19, krahasuar me ata më të rinjtë, dhe se ata mbi 75-vjeçare janë edhe më të rrezikuar.