Vështrime

Mënyra e duhur për rregullimin e dëmit digjital

Përmbajtja toksike e përmbajtjeve të dëmshme zor se ka filluar me internetin. Por platformat online kanë mundësuar përhapjen më të gjerë dhe më të shpejtë se kurrë më përpara. Po qe se duam që ta kufizojmë shpejtësinë e saj, pa e shtypur lirinë e shprehjes, atëherë do të na duhen qasje të qarta dhe gjithëpërfshirëse rregullatore, bazuar në parimet e së drejtave të njeriut. Ndryshe, edhe rregullat e përpiluara me synimet më të mira mund të përfundojnë me heshtjen e të brishtëve dhe fuqizimin e të fuqishmëve. Ky është një mësim që autoritarët botërorë e kanë mësuar më se mirë

Përmbajtja toksike e përmbajtjeve të dëmshme zor se ka filluar me internetin. Por platformat online kanë mundësuar përhapjen më të gjerë dhe më të shpejtë se kurrë më përpara. Po qe se duam që ta kufizojmë shpejtësinë e saj, pa e shtypur lirinë e shprehjes, atëherë do të na duhen qasje të qarta dhe gjithëpërfshirëse rregullatore, bazuar në parimet e së drejtave të njeriut. Ndryshe, edhe rregullat e përpiluara me synimet më të mira mund të përfundojnë me heshtjen e të brishtëve dhe fuqizimin e të fuqishmëve. Ky është një mësim që autoritarët botërorë e kanë mësuar më se mirë

Washington, 21 dhjetor – Siç demonstroi së fundi Akti i Shërbimeve Digjitale të Komisionit Evropian, ligjvënësit përreth botës janë duke kaluar nëpër përplasje, për një arsye goxha të mirë, për sa i përket adresimit të ekstremizmit, dezinformimeve dhe manipulimeve që kanë konsumuar ekosistemin digjital, kanë çorientuar diskursin publik dhe kanë thelluar polarizimin gjatë viteve të fundit. Dhe megjithëkëtë, krejt përpjekjet e tyre bartin me vete një sërë rreziqesh.