Vështrime

Kjo nuk ka të bëjë me trafikim të organeve

Kam pasur tash mundësi të paktën t’i lexoj në shpejtësi akuzat kundër Hashim Thaçit, Kadri Veselit dhe krerëve tjerë të UÇK-së, të akuzuar nga Dhomat e Specializuara në Hagë. Ndonëse shtysë ishte raporti i Martyt, Dhomat e Specializuara kanë miratuar një përkufizim të gjerë të krimeve që po hetonin. Unë madje nuk mund të jem i sigurt nëse në aktakuzën e redaktuar përfshihen akuzat e lidhura me trafikim organesh, të pretenduara nga Marty për të cilat, siç ka thënë ai vet, nuk ka dëshmi të mjaftueshme për t’i paraqitur në gjyq. Nëse ato krime në “shtëpinë e verdhë” në veri të Shqipërisë janë të përfshira në këtë aktakuzë, janë vetëm një pjesë e vogël e të tërës.

Kam pasur tash mundësi të paktën t’i lexoj në shpejtësi akuzat kundër Hashim Thaçit, Kadri Veselit dhe krerëve tjerë të UÇK-së, të akuzuar nga Dhomat e Specializuara në Hagë. Ndonëse shtysë ishte raporti i Martyt, Dhomat e Specializuara kanë miratuar një përkufizim të gjerë të krimeve që po hetonin. Unë madje nuk mund të jem i sigurt nëse në aktakuzën e redaktuar përfshihen akuzat e lidhura me trafikim organesh, të pretenduara nga Marty për të cilat, siç ka thënë ai vet, nuk ka dëshmi të mjaftueshme për t’i paraqitur në gjyq. Nëse ato krime në “shtëpinë e verdhë” në veri të Shqipërisë janë të përfshira në këtë aktakuzë, janë vetëm një pjesë e vogël e të tërës.

Ajo që ka bërë gjykata është të akuzojë udhëheqësinë e UÇK-së si një ndërmarrje e përbashkët kriminale që ka kryer me dashje shumë krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Viktimat ishin “kundërshtarë” civilë, identiteti i të cilëve nuk është specifikuar, por në mënyrë të qartë përfshin shqiptarë e serbë.