Vështrime

Përse nuk përfituam nga përvoja e Jordanisë në privatizimin agresiv?

Këto ditë kanë filluar përgatitjet për shënimin e 100-vjetorit të Mbretërisë Hashimite të Jordanisë, e krijuar më 1921, si principatë nën mandatin britanik me vendimin e Ligës së Kombeve, kurse u bë shtet i pavarur më 25.5.1946. Ndonëse me kushtetutë qysh më 1928, Jordania u bë me kushtetutë të vitit 1952 mbretëri me sistem mbretëror parlamentar, me dy dhoma (deputetët e zgjedhur dhe senatorët e emëruar nga mbreti).

Marrë në përgjithësi, Jordani mund të merret si “storie suksesi” në Lindjen e Mesme, e karakterizuar me tërmete politike e grusht shtete ushtarake e regjime autoritare. Ndonëse ishte shikuar në fillim si “qenie artificiale”, si një vend i varfër me 300 mijë banorë, shumica beduinë në shkretëtirë që përbënte pjesën më të madhe të vendit, pa naftë, ujë e burime tjera të jetesës. Megjithatë Jordania qëndroi, përkundër atyre tërmeteve politike e grusht shteteve ushtarake në rajon gjatë 100 vjetëve të fundit.