Vështrime

Të mësojmë historinë e Ballkanit me axhën Donald

Para 400 vitesh, pra në vitin 1620, shqiptarët dhe serbët filluan të vriten mes vete. Që nga ai vit gjakderdhja s’ka pushuar. Por në vitin 2020 ndodhi mrekullia: nga një arë me kallamboq në shtetin Iowa doli një burrë me flokë ngjyrë portokalli dhe tha: “Puthuni dhe përqafohuni, bijtë e mi, paqja e përjetshme qoftë me ju”. Dhe bijtë e dëgjueshëm bënë siç tha axha Donald. Dhe paqja në Ballkan erdhi. Amen!

1.