Vështrime

Pse tatimet e Trumpit janë thirrje për veprim

Për një sistem më të barabartë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë nevojë për një kod më të thjeshtë dhe më të drejtë tatimor 

Për një sistem më të barabartë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë nevojë për një kod më të thjeshtë dhe më të drejtë tatimor 

Kur ame - ri kanët mësuan kohë më parë se sa pak taksa ka paguar presidenti Donald Trump gjatë 15 vjetëve të fundit dhe si ka përfituar ai nga manovrat financiare, kjo gjë e përforcoi besimin e gjithmbarshëm se të kamurit nuk paguajnë hise të drejtë.