Vështrime

Përforcimi dhe lidhja e Ballkanit Perëndimor në rrugën drejt BE-së

Beograd, Podgoricë, Prishtinë, Sarajevë, Shkup, Tiranë. Gjashtë kryeqytete të Ballkanit Perëndimor, në zemër të Evropës, veçse udhëtimi dhe tregtia mes tyre dhe për në kryeqytetet e tjera të Evropës zgjat dy herë më shumë sesa mes qyteteve që i ndajnë distanca shumë më të largëta. Sidoqoftë, të qenit të lidhur është vendimtar: për jetën e njerëzve, për bizneset dhe për ekonomitë e rajonit, aq më tepër tani kur duhet ta përforcojmë rimëkëmbjen pas pandemisë COVID-19. Për më tepër, hendeku i zhvillimit ekonomik ndërmjet rajonit dhe BE-së duhet të mbyllet më shpejt, çka do të përshpejtojë edhe procesin e integrimit të vendeve në BE.

Beograd, Podgoricë, Prishtinë, Sarajevë, Shkup, Tiranë. Gjashtë kryeqytete të Ballkanit Perëndimor, në zemër të Evropës, veçse udhëtimi dhe tregtia mes tyre dhe për në kryeqytetet e tjera të Evropës zgjat dy herë më shumë sesa mes qyteteve që i ndajnë distanca shumë më të largëta. Sidoqoftë, të qenit të lidhur është vendimtar: për jetën e njerëzve, për bizneset dhe për ekonomitë e rajonit, aq më tepër tani kur duhet ta përforcojmë rimëkëmbjen pas pandemisë COVID-19. Për më tepër, hendeku i zhvillimit ekonomik ndërmjet rajonit dhe BE-së duhet të mbyllet më shpejt, çka do të përshpejtojë edhe procesin e integrimit të vendeve në BE.

Këto janë arsyet kryesore pse këtë javë Komisioni Evropian ofroi një plan ekonomik dhe të investimeve në shkallë të gjerë për Ballkanin Perëndimor. Ky plan parashikon të mobilizojë deri në 9 miliardë euro financime për projekte madhore të investimeve në fushat e transportit, energjisë, transicionit të gjelbër dhe digjital, për të krijuar rritje afatgjatë dhe vende pune. Për më tepër, ai synon të nxisë kapacitetin investues të rajonit falë një instrumenti të ri të garancive për Ballkanin Perëndimor, me ambicien për t’i rritur investimet deri në 20 miliardë euro.