Vështrime

Në vazhdën e historikes

Kjo Qeveri thuajse shtiret se nuk kemi pandemi. PANDEMI quhet, dhe është obligim i shtetit të përkujdeset për popullatën e vet, edhe me teste serologjike FALAS, edhe me teste PCR FALAS, edhe me maska për fëmijë FALAS. 

Kjo Qeveri thuajse shtiret se nuk kemi pandemi. PANDEMI quhet, dhe është obligim i shtetit të përkujdeset për popullatën e vet, edhe me teste serologjike FALAS, edhe me teste PCR FALAS, edhe me maska për fëmijë FALAS. 

FALAS për të gjithë, pa dallime. Sepse sëmundja i godet të gjithë, apo mund t'i godasë të gjithë, pa dallime