Vështrime

Edhe një bust për bacin

Brenda afatit të skadimit

Gjërat kanë afatin e tyre të skadimit. Qumështi, buka, djathi, mjalti, uji, të gjitha kanë një afat. Thënia vera sa më e vjetër aq më e mirë, nuk vlen për çfarëdo lloj vere, por vetëm për ato që ruhen në kushte specifike e shpesh mund të dalë e prishur. Një nga detyrat e qytetarit të sotëm është pikërisht kujdesi ndaj afatit të skadimit. Leximi i etiketave të mallrave, kontratave, deadline-ve. Jeta brenda kufirit të deadline-ve është luftë me kohën, me gjërat që shtyhen të zënë vendin e prioriteteve, me njerëzit që shtyhen të zënë vendin e prioriteteve, të cilët të duhet pastaj t’i seleksionosh, në një mënyrë apo në tjetrën.