Vështrime

Kurioziteti, logjika dhe loja e “Piazhesë”

Kur isha fëmijë, babai im e përmendte njëfarë psikologu francez të quajtur Zhan Piazhe (Jean Piaget), si shkencëtar i madh për fushën e pedagogjisë e psikologjisë. “Piazhe ka thanë kështu, Piazhe ka thanë ashtu”, thoshte sa herë flitej për mësimin e zhvillimin e fëmijëve. Si pedagog i diplomuar nga UP dhe si mësues i ciklit klasor (tani në pension), babai donte të tregonte anën teorike e shkencore të pedagogjisë, gjithnjë me një dozë krekosjeje, kryesisht para mysafirëve. Deri së voni nuk më ka rënë në mend fare për këtë autor, deri kur u bëra vetë prind.

Loja-lojë e puna-punë