Vështrime

Roli i BE-së në botë do të jetë më i vogël

Nuk ka dyshim se Bashkimi Evropian është një superfuqi ekonomike, tregtare, financiare. Me gjithë problemet e ndryshme që dalin herë pas here, është edhe një fuqi morale në botë me vlerat që synojnë shumë popuj edhe jashtë kontinentit. Është udhëheqëse edhe në luftën kundër ndryshimeve klimatike, ka standardet më të larta të ruajtjes së ambientit, sigurisë së ushqimit. Është e para kur duhet ndihmuar ndonjë vend të goditur nga ndonjë katastrofë, tërmet apo përmbytje. Por fuqia ekonomike dhe financiare e BE-së nuk është transmetuar në rolin që ajo ka në skenën ndërkombëtare në aspektin politik.

Bashkimi Evropian synon ta ndryshojë atë, që të ketë një zë më të lartë dhe më me ndikim në botë. Të jetë më aktiv në Afrikë e Azi. Njohësit e zhvillimeve të brendshme në BE dyshojnë se një rritje e rolit të saj në botë është reale.