Vështrime

I ashtuquajturi sistem i drejtësisë

Në të ashtuquajturën shoqëri demokratike, të ashtuquajtur janë edhe korrupsioni e krimi i organizuar

Hamdi Ibrahimi është ndër të paktët gjyqtarë që ka folur “keq” për “shtëpinë e vet”. Ai, që mund të mos jetë pa gjynahe, si kryetar i njërës nga gjykatat më të ngarkuara me lëndë në Kosovë, ka thënë publikisht se dora e krimit është brenda sistemit të drejtësisë dhe se korrupsioni është shndërruar në standard të jetesës.