Vështrime

Apel - Disa impulse lidhur me bisedimet e reja ndërmjet Kosovës dhe Serbisë

Disa nga “zgjidhjet e shpejta” në Ballkanin Perëndimor kanë shkaktuar probleme afatgjata. Prandaj, duhet t’i rezistohet tundimit për të shtuar një episod tjetër në këtë zinxhir të zgjidhjeve të pafrytshme

Në një kohë kur mund të duket gjithnjë e më e zakonshme të gjesh shpejt zgjidhje komplekse për problemet edhe më të vështira, sigurisht që ia vlen të reflektosh njëherë për të parë nëse qasjet e deritanishme kanë qenë vërtet efektive. Gjithashtu, ia vlen që njëherë të mendojmë “ndryshe”, në mënyrë që, të themi, të çlirohemi nga bllokimi në korsenë e mospajtimeve.