Vështrime

Vlerësim i Shoqërisë Civile për Institutin Albanologjik të Prishtinës (8)

Ky artikull është pjesa e fundit e ndarë nga raporti “Instituti i Vetizoluar - Vlerësim i Shoqërisë Civile për Institutin Albanologjik të Prishtinës”. Ky vlerësim, me autor Shkëlzen Gashi, është fuqizuar nga Integra dhe Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur (KFOS)

GJETJET KRYESORE ME REKOMANDIME (3)