Vështrime

Kur të rriturit shpërfillin të vegjlit

Për më shumë se 20 vjet institucionet arsimore nuk ia kanë dalë ta përpilojnë një planprogram për edukimin e gjeneratave më të reja para se ato t’ia nisin shkollës. Kosova mbetet vendi i fundit në Evropë për përfshirje të fëmijëve në nivelin parashkollor (çerdhe e kopshte) ku bëjnë pjesë moshat 0-3 vjeç dhe 3-6 vjeç

Në vend se të shtohet numri i çerdheve, po zvogëlohet numri i fëmijëve. Viti i pasçlirimit, 2000-ta, solli rreth 40 mijë bebe. Shifrat më të reja, ato të 2018-s, flasin për pak mbi 20 mijë lindje në Kosovë. Viti i pasçlirimit pati sjellë edhe shpresën se Kosova do të bëhej vendi i njerëzve që ia dinë vlerën lirisë. Vitet që pasuan qenë të një shteti të kafshuar nga të pangishmit.