Vështrime

Një shoshë kushtetuese

Nuk po e di a kanë qenë pushtetarët tanë aq të mençur sa për t'i lënë qëllimisht të gjitha këto zbrazëtira në Kushtetutë, pa u munduar t'i plotësojnë me ligjet dhe rregulloret përkatëse, ashtu që më pas t'ua shohin hairin me situata si kjo që po na ndodh tash. Apo nuk kanë ditur më mirë se kaq, duke menduar se secila gjë në këtë vend mund të improvizohet ashtu që t'iu shkojë për shtat.

Nuk e di nëse njerëzit që e kanë udhëhequr këtë shtet që nga fundi i luftës, e në veçanti pas shpalljes së Pavarësisë, janë jashtëzakonisht të mençur dhe dinakë, apo janë aq injorantë, saqë nuk i kuptojnë bazat e ndërtimit të një shteti funksional.