Vështrime

“Kurrikulat” kapin institucionet

Gjithë ajo dashuri. Gjithë ai motiv për t’ia dhënë më të mirën. Gjithë ajo dëshirë për ta parë të lumtur.

Nuk ka planprogram. Nuk ka “kurrikulë”. Për të dashur, për të dhënë e për të dëshiruar.