Vështrime

Të kuptosh botën me Xhevad Karahasanin

Shkrimtari boshnjak thotë: “Jam i gatshëm ta mbroj Perëndimin e krishterë”. Si njohës i thellë i shkencave islame ai është bashkëbisedues i mirëpritur kudo në metropole evropiane. Edhe diçka tjetër e dallon Xhevad Karahasanin nga shumica e njerëzve: “Nuk kam telefon mobil, nuk kam Facebook, Twitter, nuk e di çka është Linkedin... Kjo çfarë po ndodh në ditët e sotme është pornografi e opinionit publik”

1.