Vështrime

Raportimi për aksidentet rrugore dhe interesi publik

Në thjerrëzat e gazetarit dy çështje janë të rëndësishme, nëse është e nevojshme të raportohet vazhdimisht për aksidentet rrugore, dhe deri në çfarë mase duhet të përdoren fotografi nga aksidenti apo të personave të aksidentuar

Krahas informimit, media ka edhe funksionin edukues të shoqërisë në përgjithësi dhe të pjesëmarrësve në trafikun rrugor në veçanti. Nëpërmjet raportimit të aksidenteve rrugore që ndodhin, qëllim i medies duhet të jetë edhe ndërgjegjësimi i shoqërisë për këtë dukuri, e cila po merr jetë njerëzish. Viti 2018 u përshkua me numër të madh të aksidenteve në rrugët e Kosovës, gjë që është shqetësuese dhe natyrisht, duhet të zërë vend të rëndësishëm në raportimin ditor të medieve tona. 121 të vdekur dhe mbi 11 mijë të lënduar në mijëra aksidente brenda vitit.